Skočiť na hlavný obsah

ŠVOČ 2022

Účastníci Československého kola o najlepšiu študentskú prácu v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2022 v Košiciach - M. Sklenárová (3. miesto v sekcii Súkromné právo, autorské právo, pracovné právo, rodinné právo), M. Horský (3. miesto v sekcii Teória práva, ústavné právo, ľudské práva), P. Ondrejech (účastník v sekcii Európske právo, medzinárodné právo verejné, civilný proces, medzinárodné právo súkromné).
Všetkým trom ďakujeme za výbornú reprezentáciu fakulty.

 
Vedecká študentská konferencia

 

Fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ)

 

Zborník príspevkov z fakultného kola súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ 2022