Skočiť na hlavný obsah

Bakalársky študijný program

Denná forma štúdia

Denná forma štúdia si vyžaduje účasť študentov na prednáškach, praktických cvičeniach a iných formách výučby pri uskutočňovaní študijného programu fakulty podľa určeného rozvrhu hodín.

študijný program na akademický rok 2024/2025
študijný program na akademický rok 2023/2024
študijný program na akademický rok 2022/2023
     nový zosúladený študijný program od akademického roka 2022/2023
študijný program na akademický rok 2021/2022
študijný program na akademický rok 2020/2021
študijný program na akademický rok 2019/2020
    nový študijný program pre študentov I. ročníka štúdia
študijný program na akademický rok 2018/2019
študijný program na akademický rok 2017/2018
študijný program na akademický rok 2016/2017
študijný program na akademický rok 2015/2016
študijný program na akademický rok 2014/2015
študijný program na akademický rok 2013/2014

Externá forma štúdia

Externá  forma štúdia si vyžaduje účasť študentov na konzultáciách organizovaných fakultou dva až štyri razy za semester, spravidla v trvaní jedného až troch dní, vrátane soboty. Denné štúdium je v súčasnosti bezplatné. Pri externom štúdiu si študenti uhrádzajú časť finančných nákladov na štúdium a s tým spojený rozvoj fakulty. Obidva druhy štúdia sú rovnocenné.

študijný program na akademický rok 2024/2025
študijný program na akademický rok 2023/2024
     študijný program - skrátená dĺžka štúdia od AR 2023/2024 pre I. ročník štúdia
študijný program na akademický rok 2022/2023
     nový zosúladený študijný program od akademického roka 2022/2023
študijný program na akademický rok 2021/2022
študijný program na akademický rok 2020/2021
študijný program na akademický rok 2019/2020
    nový študijný program pre študentov I. ročníka štúdia
študijný program na akademický rok 2018/2019
študijný program na akademický rok 2017/2018
študijný program na akademický rok 2016/2017
študijný program na akademický rok 2015/2016
študijný program na akademický rok 2014/2015
študijný program na akademický rok 2013/2014

Informácie k jednotlivým predmetom sú dostupné v informačných listoch vo verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais