Skočiť na hlavný obsah

Doktorandský študijný program

Doktorandský študijný program na akademický rok 2023/2024

Doktorandský študijný program na akademický rok 2022/2023 (zosúladený)

Doktorandský študijný program na akademický rok 2021/2022

Doktorandský študijný program na akademický rok 2020/2021

 

Doktorandský študijný program Občianske právo na akademický rok 2019/2020

Doktorandský študijný program Pracovné právo na akademický rok 2019/2020

Doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu a práva na akademický rok 2019/2020

Doktorandský študijný program Trestné právo na akademický rok 2019/2020

Doktorandský študijný program Ústavné právo na akademický rok 2019/2020

 

Doktorandský študijný program Občianske právo na akademický rok 2018/2019

Doktorandský študijný program Pracovné právo na akademický rok 2018/2019

Doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu a práva na akademický rok 2018/2019

Doktorandský študijný program Trestné právo na akademický rok 2018/2019

Doktorandský študijný program Ústavné právo na akademický rok 2018/2019

 

Doktorandský študijný program na akademický rok 2017/2018

Doktorandský študijný program Občianske právo (denná forma) na akademický rok 2017/2018

Doktorandský študijný program Občianske právo (externá forma) na akademický rok 2017/2018

Doktorandský študijný program na akademický rok 2016/2017

Doktorandský študijný program na akademický rok 2015/2016

Doktorandský študijný program Ústavné právo na akademický rok 2015/2016

Doktorandský študijný program na akademický rok 2014/2015

Doktorandský študijný program na akademický rok 2013/2014