Skočiť na hlavný obsah

VEDECKÁ ČINNOSŤ DOKTORANDOV

Komisia ako poradný orgán dekana fakulty prispieva svojou činnosťou k rozvoju, podpore a kvalite vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti v doktorandských študijných programoch poskytovaných na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.
 
Činnosť Komisie je upravená v Usmernení dekana PF TU č. 2/2021.
Usmernenie dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, č. 2/2021 - PDF

 

Komisia pre doktorandské štúdium Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - členovia:

JUDr. Milan Hlušák, PhD.

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

JUDr. Samuel Rybnikár, PhD.

 

Kontaktná osoba pre ŠVOČ - PhD. štúdium:
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
milos.lacko [at] truni.sktarget="_blank" rel="noopener"

 

Trnava 14.1.2021