Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry OaOP

Predmet "Zmluvné právo" vyučovaný aj sudkyňou Najvyššieho súdu SR

Vážení študenti,

keďže sa blíži zápis predmetov na akademický rok 2020/2021, radi by sme Vám dali do pozornosti povinne voliteľný predmet "Zmluvné právo", ktorý bude od nasledujúceho akademického roka vyučovaný aj sudkyňou Najvyššieho súdu SR, JUDr. Andreou Moravčíkovou, PhD. 

Skúška - OPH II záväzkové právo

Vážení študenti,

postupová skúška z predmetu Občianske právo hmotné II - záväzkové právo bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s 30-timi výrokmi, u ktorých je potrebné označiť, či ide o pravdivý alebo nepravdivý výrok (Pravda/Nepravda). Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod.

Klasifikačná stupnica:

Informácia k štátnej skúške z Obchodného práva

"Skúška spojenia" prebehne vždy deň pred konaním štátnic v čase o 16:30 hod. okrem posledného termínu, kedy prebehne 2 dni vopred (t.j. pre tých študentov, ktorí majú štátnicu dňa 05.05.2020, prebehne dňa 04.05. o 16:30; pre štátnicujúcich dňa 06.05.2020 prebehne dňa 05.05.2020 o 16:30 hod.; pre štátnicujúcich dňa 07.05.2020 prebehne dňa 06.05.2020; pre štátnicujúcich dňa 09.05.2020 prebehne dňa 07.05.2020 o 16:30 hod.).

Informácia k predmetu OPP I

Milí študenti,

podklady k dištančnému systému výučby (prednášky, zadania) a skúšok z občianskeho práva procesného zverejňujeme v systéme moodle.

Občianske právo hmotné - Všeobecná časť (2. ročník Bc.) - skúška

Pôvodné termíny písomiek 26.03.2020 a 30.04.2020 a následne určený spoločný termín 30.04.2020 sa nahrádzajú novým termínom 06.05.2020. Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na 1 písomke získať, a to na 40b. za testové otázky. Test bude sprístupnený cez systém Moodle dňa 06.05.2020 v čase od 12:00 do 12:30 hod.

Skúška z predmetu Podnikateľské právo

Vážení študenti,

skúška z predmetu Podnikateľské právo bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s 15-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna). Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod.

Klasifikačná stupnica:

15, 14 bodov – A

13 bodov – B

12, 11 bodov – C

10 bodov – D

9 bodov – E

8 a menej bodov – FX.

Vypracovanie testu bude časovo obmedzené. Pripravovať sa je potrebné z prezentácií zverejnených v systéme Moodle. Ak niekto niečomu nerozumie, napíšte mi, pokúsim sa bližšie vysvetliť.

Skúška z predmetu Obchodné právo I

Vážení študenti,

skúška z predmetu Obchodné právo I bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s deviatimi testovými otázkami a dvomi otvorenými otázkami. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku 3 body.

Klasifikačná stupnica:

15, 14 bodov – A

13 bodov – B

12, 11 bodov – C

10 bodov – D

9 bodov – E

8 a menej bodov – FX.

Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať. Predmetom skúšky bude problematika po akciovú spoločnosť (vrátane akciovej spoločnosti).

Skúška z predmetu OPP II

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú situáciu skúška z predmetu OPP II bude obdobnou formou, ako tomu bolo v rámci OPP I, a to formou testu s 9-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna) a s jednou otvorenou otázkou. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku je možné získať 3 body.

Klasifikačná stupnica:
12-11=A
10=B
9=C
8=D
7=E
6-0=Fx.

Vyplnenie testu prebiehať prostredníctvom systému moodle. Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať.

Skúška z predmetu OPP I

Vážení študenti,

skúška z predmetu OPP I bude prebiehať formou, ako bola pôvodne oznámená na začiatku semestra. Pôjde teda o test s 9-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna) a s jednou otvorenou otázkou. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku je možné získať 3 body.

Klasifikačná stupnica:
12-11=A
10=B
9=C
8=D
7=E
6-0=Fx.

Z dôvodu súčasnej situácie však bude vyplnenie testu prebiehať prostredníctvom systému moodle. Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať.