Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry RaCP

Zmena spôsobu záverečného hodnotenia

Katedra rímskeho a cirkevného práva oznamuje študentom denného a externého štúdia, že záverečné hodnotenie sa v letnom semestri ak. roka 2019/20 zo všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou uskutoční dištančnou formou.

O spôsobe a obsahu hodnotenia budú príslušní prednášajúci informovať v priebehu nasledujúceho týždňa formou systému Moodle.

Ďakujeme za pochopenie.

JUDr. Veronika Kleňová, PhD.

vedúca katedry

Materiály k samoštúdiu z predmetu Kanonícke právo II

Katedra rímskeho a cirkevného práva oznamuje študentom, že prednášky, materiály a inštrukcie k samoštúdiu predmetu Kanonícke právo II. sú zverejnené prostredníctvom systému Moodle. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Dr. Zemana. Ďakujeme za pochopenie.