Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry RaCP

Témy bakalárskych prác

KATEDRA RÍMSKEHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA

ZAPISOVANIE TÉM BAKALÁRSKYCH PRÁC

 

Matúš Nemec

 

            V systéme MAIS budú študentom k dispozícii na zapísanie si tieto témy bakalárskych prác:

 

1)      Pôžička a vypožičanie v rímskom práve (Mutuum and Commodatum in Roman Law)